Hållbarhet

Attilus kaviar - Från hållbara källor

Vi har ett åtagande gentemot hållbarhet i varje steg av vår process, från störodlingen till produktion, förpackning och distribution av vår kaviar och våra störfiléer.

Vår plantskola och vår produktionsanläggning för vuxna djur stöds av ett förstklassigt system för artcirkulering och håller överlägsen vattenkvalitet samtidigt som den minskar mängden vatten som används.

Den omsorg som vi ägnar åt att bevara miljön, det rena vattnet och våra fiskars hälsa och välbefinnande är alltid högs upp på vår prioriteringslista.

Den lilla mängd naturligt avfall som produceras i vår odlingsanläggning och undervår produktionsprocess samlas in och kommer till annan nytta om det är möjligt.

Våra produkter